Principper

Principperne er udarbejdet af fællesbestyrelsen

På Idom-Råsted Skole har vi en fælles forståelse af, at det digitale kan gøre en stor forskel for børnene, men også, at det ikke kan afløse det personlige møde, klassedialogen og nærværet mellem mennesker.

Det digitale har således også sine begrænsninger.

Målsætning

Vores målsætning er, at det digitale skal gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, læring og fællesskaber.

Digital dannelse

Vi skelner i dagligdagen mellem digital dannelse og digital uddannelse.

Ved digital dannelse forstår vi evnen til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale virkelighed.

Ved digital uddannelse forstår vi digitale kompetencer, der gør, at eleverne kan anvende de digitale muligheder læringsmæssigt.

Computere

Alle elever på Idom-Råsted Skole får tildelt deres egen computer, så længe de er elev på skolen.

Computerne må betragtes som elevernes egen. Computeren skal behandles varsomt og med respekt – derfor er der følgende retningslinjer.

Der må der installeres egne programmer på. Hvis den ikke kan anvendes til skolebrug sørger læreren for at klientere den. Ingen klistermærker på computeren eller andet lignende!

0.–3. klasse opbevarer computer på skolen (Elever med dysleksi kan få tilladelse til at få computeren med hjem, så de kan lave lektier).

4.–7. klasse tager computeren med hjem og medbringer den opladet – den transporteres i et udleveret Sleeve.

Det er kun tilladt at spille spil, som er aldersmæssige lovlige og har læringsmæssigt værdi. Det er lærerens vurdering om et spil har læringsværdi. Ved tilladelse fra lærere, kan det være muligt at høre musik, når der arbejdes i medbragte høretelefoner. YouTube kanaler er ikke tilladte – man kan dog sammen med sine forældre oprette en playliste, der må afspilles fra.

Chatsider må ikke benyttes i skoletiden. Dansk lovgivning skal overholdes.

Der er computerskabe til 0. - 3. klasse.

Frikvarterer

Mobiler skal være i tasken – ingen brug.
Computere er lukket ned – ingen brug.
Morgentid er også mobil- og computerfri.

Forældre

SSP medvirker som minimum på forældremøder på 3. og 4. årgang for at tale om digitale medier.

Elevernes onlineliv er et tema på alle forældremøder fra 3. – 7. klasse. Målene er:

At forældrene tager ansvar for børnenes online-liv.

At forældrene får et ”vindue” – mulighed for at diskutere fælles problemstillinger…

Skolens holdning til sociale medier

Vi ønsker at eleverne skal:

 • have en bevidsthed om, at det er et offentligt rum.
 • vide og forstå, at billeder og beskrivelser af andre personer ikke må offentliggøres, hvis det ikke accepteres (Det er ikke tilladt for elever at dele billeder af hinanden i skoleregi).
 • kende til regler og forstå konsekvenser af adfærd på nettet.
 • forstå forskelligheder mellem online kommunikation og samtaler.

Overordnet formål

At give børnene en god skoledag, hvor de er sammen på en aktiv og social måde. Vi tror, at det forstyrrer børn, at de hele tiden er nødt til at forholde sig til de sociale medier, sms, mms med mere. Vi ønsker, at skoledagen kan være et sundt, naturligt break fra dette. Det er i skolen, at børn har mulighed for at lære at indgå på en god måde i sociale relationer.

Retningslinjer

Eleverne er velkomne til at medbringe mobiltelefoner på skolen, hvilket naturligvis sker på eget ansvar

 • Mobilen skal ligge i tasken og være slukket, når eleven er på skolens grund (også når de møder ind om morgenen).
 • I tilfælde hvor læreren / pædagogen giver lov, kan de bruges i undervisningen (Eks. - løb i idræt, filme, tidtagning i madkundskab).
 • Der kan i specielle tilfælde laves individuelle aftaler om, at mobilen må være fremme, hvis læreren / pædagogen skønner, at der er behov for det. Når læreren / pædagogen laver en sådan aftale, skrives det op på tavlen, så alle lærere kan se det.
 • Mobiltelefoner på ekskursioner, lejrskoler, hytteture mm.:
  • Når eleverne deltager i sådanne må det betragtes som undervisningstid, og der skal i hvert tilfælde gives tilladelse fra lærer / pædagog, såfremt mobilen må benyttes. Hvis en familie pga. særlige omstændigheder i hjemmet har brug for, at et barn kan kontaktes på tur, aftales det med den ansvarlige voksne.
 • Skal forældre have fat i deres barn, ringer man til skolen.

Konsekvenser for overtrædelse af retningslinjerne

Hvis en elev bruger sin mobiltelefon i en time uden at have fået tilladelse af læreren eller pædagogen, inddrages mobiltelefonen resten af dagen. Telefonen afhentes på skolens kontor efter endt undervisning den pågældende dag.