Lektier

På Idom Råsted Skole har vi konstant fokus på faglighed og det at dygtiggøre den enkelte elev. Vi har derfor også tydelige rammer omkring lektielæsning.

Formål med planlægningen af lektiemængden:

  • Mere struktur og forudsigelighed i hverdagen for elever og forældre
  • Mere synlighed og gennemsigtighed for den enkelte elev og forældre

Eleverne har fra 0. - 7. klasse lektier for hver uge. Alle elever har uanset årgang som minimum én ugeopgave. Ugeopgaven varierer af størrelsesmæssig karakter afhængig af klassetrin. Opgaven skifter fag efter et på forhånd kendt fagskema. Derudover kan man have lektier for - af hensyn til familier og børnenes fritidsliv vil der som udgangspunkt ikke forekomme ”dag til dag”-lektier.

December måned er lektiefri hvad angår ugeopgave.

Læsning står for sig selv og er en fast hverdagsrutine. Vi anbefaler 20 minutters læsning hver dag. Ift. niveau og alder kan man variere mellem barnets egen læsning samt højtlæsning.

Som udgangspunkt kommer ugeopgaven til at ligge på ugeplanen på Aula/Meebook og går fra mandag til mandag, så man som familie og elev har weekenden til at have ro til lektieafleveringen.

Tid til ugeopgave pr. uge pr. klassetrin:

  1. klasse (15 - 30 min)
  2. klasse (15 - 30 min)
  3. klasse (15 - 45 min)
  4. klasse (30 - 45 min)
  5. klasse (30 - 45 min)
  6. klasse (45 - 60 min)
  7. klasse (45 - 60 min)
  8. klasse (45 - 75 min)