Mobiltelefoner i skoletiden

Overordnet formål

At give børnene en god skoledag, hvor de er sammen på en aktiv og social måde. Vi tror, at det forstyrrer børn, at de hele tiden er nødt til at forholde sig til de sociale medier, sms, mms med mere. Vi ønsker, at skoledagen kan være et sundt, naturligt break fra dette. Det er i skolen, at børn har mulighed for at lære at indgå på en god måde i sociale relationer.

Retningslinjer

Eleverne er velkomne til at medbringe mobiltelefoner på skolen, hvilket naturligvis sker på eget ansvar

  • Mobilen skal ligge i tasken og være slukket, når eleven er på skolens grund (også når de møder ind om morgenen).
  • I tilfælde hvor læreren / pædagogen giver lov, kan de bruges i undervisningen (Eks. - løb i idræt, filme, tidtagning i madkundskab).
  • Der kan i specielle tilfælde laves individuelle aftaler om, at mobilen må være fremme, hvis læreren / pædagogen skønner, at der er behov for det. Når læreren / pædagogen laver en sådan aftale, skrives det op på tavlen, så alle lærere kan se det.
  • Mobiltelefoner på ekskursioner, lejrskoler, hytteture mm.:
    • Når eleverne deltager i sådanne må det betragtes som undervisningstid, og der skal i hvert tilfælde gives tilladelse fra lærer / pædagog, såfremt mobilen må benyttes. Hvis en familie pga. særlige omstændigheder i hjemmet har brug for, at et barn kan kontaktes på tur, aftales det med den ansvarlige voksne.
  • Skal forældre have fat i deres barn, ringer man til skolen.

Konsekvenser for overtrædelse af retningslinjerne

Hvis en elev bruger sin mobiltelefon i en time uden at have fået tilladelse af læreren eller pædagogen, inddrages mobiltelefonen resten af dagen. Telefonen afhentes på skolens kontor efter endt undervisning den pågældende dag.