UUV

Den understøttende undervisning skal være med til at sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. UUV på Idom-Råsted Skole tager sit afsæt i faglig fordybelse, et socialt sigte og med et legende bevægelseselement i de mindste klasser.

UUV 0.-3. klasse – ”Lille gang”

UUV timerne i 0.-2. klasse indebærer elementer af faglighed, social træning og leg. Timerne varetages af skolens tilknyttede pædagoger. Timerne afvikles pt. som de sidste timer om eftermiddagen mellem kl. 13-14. Timerne er opdelt i 2, hvor de første 20 minutter er afsat til lektielæsning, træningsopgaver af faglig karakter mm. Taskerne pakkes, inden de sidste 20 minutters social træning, leg mm. sættes i gang. UUV timerne skal være med til at understøtte at eleverne får en god og naturlig arbejdsmoral indarbejdet fra de mindste klasser, så de vænner sig til at klare lektierne på skolen.

UUV 4.-7. klasse – ”Store gang”

UUV timerne i 4.-7. klasser sigter mod, at eleverne opnår selvstændighed til at kunne varetager deres egne lektier. Timerne er af 45 minutters varighed, der fuldt ud benyttes til lektielæsning. Lektielæsning kan indebære alle fag – herunder også idrætslige-, kreative og musiske fag. Timernes placering er ofte placeret om eftermiddagen. Timerne påbegyndes samlet på klassen, medmindre andet er aftalt. UUV kan på mellemtrinet varetages af pædagoger mens det som udgangspunkt er uddannede lærere, der varetager UUV i udskolingen. Lektier, der gives for, skal som udgangspunkt maksimalt udfordrer til grænsen af elevens evner.