Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO’en

0. - 4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj.

Vores overordnede mål er; At vores børn er trygge og godt tilpasset i SFO'en. At vi skaber gode overgange og sammenhæng i børnenes hverdag.

Skolefritidsordningen skal være et sted hvor der er rum og plads til at alle børn kan føle sig trygge og udvikles. Vi vægter samværet med hinanden højt og har fokus på, om alle børn har gode relationer til kammeraterne samt de voksne og har det godt. Vi prioriterer at der skal være muligheder for forskellige aktiviteter samt at børnene inspireres til at være aktive, fantasifulde og kreative i samvær med andre.

Pædagogisk lægger vi vægt på, at børnene efter en lang og struktureret skoledag har mulighed for selv at vælge aktiviteter. Vi oplever, at børnene har meget forskellige behov når de kommer fra skole – nogle har brug for at slappe af, snakke, hygge, spille osv. Mens andre har brug for fysisk udfoldelse i form af bevægelsesaktiviteter og vilde lege på legepladsen. Alle skal dog deltage i f.eks. fælles udflugter og lign.

Personale i SFO'en arbejder i hele landsbyordningen, dvs. både børnehave, skole og SFO, hvilket gør at de kender børnene. Vi arbejder med PALS i både skole og SFO, personalet er desuden uddannet i DUÅ og har inddraget arbejdsredskaber herfra også.

Vi værdsætter et godt forældresamarbejde, da vi er et lille lokalt samfund, hvor alle kender alle og tonen er familiær. Vi prioriterer den gode garderobesnak, da kommunikationen omkring børnene er et meget vigtigt stykke pædagogisk arbejde.

En SFO-personale har en enkelt time UUV.

Vi samarbejder med skolen hvor vi benytter os af tværfaglig sparring, børneinterviews og afholdelse af fælles forældresamtaler mm. Vi laver udviklingsplaner på enkelte børn og relations-skema på alle børn.

Der er rig mulighed for kropslig udfoldelse i hallen, hvor vi tilbyder flere aktiviteter - eks. gå på stylter, boldspil, badminton m.m. Vi har gode udendørsarealer, hvor vi eks spiller rundbold, kongespil og fodbold m.m. Idrætsforeningen tilbyder forskellige idrætsaktiviteter i SFO-tiden, hvor vi er behjælpelige med at sende børnene afsted.

Vi tilbyder aktiviteter efter børnenes ønsker og behov eks. klippe/klistre, male og ler arbejde i krearum, filmhyggedag med popcorn, ned på skolens hoppepude. Der er derudover afsat en computer/Xbox spilledag pr. klasse. Der afholdes discofest. De bliver spurgt om ønsker ved nyt køb af legetøj.

Vi deltager i overførselssamtaler med forældre til førskolebørnene og har været fast tilknyttet SFO onsdag, torsdag og fredag op til skolernes sommerferie fra primo maj.

For at opnå tryghed giver vi børnene ekstra omsorg i form af kram og anerkendelse den første tid. Førskolebørnene får garderoberum i SFO-garderoben før sommerferien, så de kan vænne sig til at omgås skolebørnene om eftermiddagen. Vi er opmærksomme på deres tøj ved varmt/koldt vejr. De bliver mindet om madpakketid og spiser samlet og får gennemgået SFO-regler omkring eks. grænser på legepladsen, hvor og med hvad man kan lege med. De bliver instrueret i digitaltavlen, hvor de selv trykker sig ind. Vi er opmærksomme på at alle børn har legerelationer.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.