Fællesbestyrelsesmøde marts 2018

Referat fra en 14. marts 2018.
Afbud: Pia

Elevrådet vil gerne arrangere en ny skolefest for de ældste klassetrin. Der skal spørges om interessen til en morgensamling.

 • Orientering
  Det nye Multirum er nu ved at være helt færdigt og er taget i brug igen. Dejligt :)
  Solkær skal starte på DUÅ-uddannelse fra august. Det er et uddannelsesforløb, der strækker sig over 2 måneder i første omgang og som omfatter hele det pædagogiske personale. Det er politisk besluttet at alle dagtilbud skal uddannes i dette program.
  Madboden. Vi har en aftale med 2 pensionister – Elly og Dagny- om at de kommer en gang om måneden og bager med børnene. Resultatet bliver solgt samme eftermiddag i madboden og pengene bliver brugt til næste måneds indkøb.
  På sigt bliver der et overskud som bliver brugt til en fælles ting til børnene.
  Fastelavnsfest blev holdt fælles mellem skole og børnehave. Det var stor succes.
  3 klasse laver oplæsning for børnehavebørn til gavn for alle parter.
  4 børn fra 2013 flyttes fra Solstrålerne til Stjerneskud fra april. Herefter 15 børn i Stjerneskud, 9 i Solstråler og 8 i Månelys.
  Fysioterapistuderende laver bevægelsesaktiviteter med Stjerneskud over 4 gange med sigte på styrkelse af relationer i gruppen.
  SFH har afholdt diskofest i Plexus.
 • Personale – nødberedskab
  Der har været meget sygdom den senere tid, så det kan være svært at følge med i hvilke voksne, der færdes i Solkær. Merete er fortsat sygemeldt. Vi regner med at hun starter igen efter påske. Simone Lauersen har været vikar og fortsætter indtil videre. Mette er tilbage i Solstrålerne og har gradvist øget timetallet. Planen er at hun hen i april er oppe på hendes gamle timetal. Sabina har været vikar og får efterhånden flere vikar timer i resten af huset. Louise Pugholm er ansat med løntilskud og har nu været her i 3 måneder. Alt tyder på at hun får lov til at fortsætte indtil sommer. Hun er mest i afdelingen med store børn. Nino Erwin Zore er i jobpraktik, foreløbig indtil påske. Han er i afdelingen med store børn. Herudover bruger vi Malene, Rikke og Elly som løse vikarer Vuggestuen. Er kommet godt fra land og får gode tilbagemeldinger fra mange sider.
  Børnene trives godt, spiser og sover godt og laver aktiviteter sammen med Solstrålerne. Første barn skal starte i børnehaven til april-vi arbejder på at lave en god overgang mellem de 2 afdelinger.
  Stjerneskud. Arbejder med sociale kompetencer.
  Birna arbejder med påsketing i Månelys.
 • Personale
  Lydia er kommet tilbage og starter med nogle få timer om ugen.
  Malene er stadigvæk sygemeldt. Dennis blev ansat i hendes vikariat, men er også blevet sygemeldt. Hans ansættelse ophører til påske og bliver ikke forlænget. Christoffer er startet som ny vikar. Han er lærerstuderende på 4. år og har indtil videre kunnet hjælpe 4 dage om ugen. Dette ophører dog når han skal i praktik. Morten prøver at finde en ny lærervikar og skal have samtale med 2 potentielle emner.
 • PALS Årskonference
  Morten, Annemette og Inge har været til konference sammen med landets øvrige pals-skoler. Der blev lavet fint PR for PALS-arbejdet på Idom-Råsted Skole. (Skolen er en af pionererne for PALS-arbejdet i Danmark). Oplæggene på konferencen var af blandet kvalitet.
  Der har været rigtigt meget sygdom både blandt personale og elever.
  ”Ultranyt” var forbi en dag hvor et par elever medvirkede i et indslag om ulve.
  Åben Skole: Den gamle skolechef var ude og undervise et par timer i kidsvolley.
  LBO-netværk. Morten og Thomas er tovholdere på møderne dette ½-år. På mødet blev bl.a. drøftet afholdelse af en fælles temadag i foråret 2019, hvor der skal arbejdes med den nye børn- og ungepolitik, set i sammenhæng med vores egne kerneværdier. Dette er for alle ledere og medarbejdere i kommunens LBO'er. Herudover var vi også omkring serviceniveau for telefon-pasning i landsbyordningerne som ikke har samme niveau som kommunens øvrige skoler, hvor der er fuldtidssekretærer til rådighed.
  Der arbejdes med forberedelse af pædagogiske dage 3.-4. maj.
  Overskrifter til temaer på dagene blev gennemgået.
 • Hvordan afholder vi valg
  Vi undersøger om vi kan afholde valg på selve valgmødet i stedet for at lave elektronisk afstemning. Valget skal holdes i uge 18-20. Vi prøver at få noget mere indhold til valgmødet for at trække folk til huse.
  Henriette vil gerne fortsætte Charlotte vil ikke fortsætte Annemette vil gerne fortsætte Pia er også på valg
 • Valgbestyrelse nedsættes
  Morten, Karina og Henriette

Skole og borgerforening har fået tildelt 700.000 kr. til multibaner. A-sport er kommet med et godt tilbud, der er bedre end Kompans. Torben og Annemette vil gerne gå ind i arbejdsgruppen, der arbejder videre med borgerforeningen.
Udvalget har mandat til at tage beslutning om leverandør og træfældning.
Annemette og Jess har en skateboardrampe som de gerne vil donere til skolen. De har søgt og fået 15.000 kr. til renovering og sikkerhed. Dette indgår i projektet.

Der er opbakning til offentliggørelse af det fremsendte bilag.

Der er opbakning til at give mulighed for at lave 3-4 årlige eftermiddagsture for SFH-børnene hvor vi tager afsted kl. 13 og børnene dermed får fri fra UU.
Gruppen skal holde møde igen efter påske. Thomas indkalder.

Der er varslet lockout for hele børneområdet fra 10. april. Vi ved ikke nærmere om det bliver til noget eller de nærmere detaljer.

 • Bestyrelsens ansøgning skrives til forvaltningen.
  Multibaneudvalget arbejder videre med legepladsplan 

Skolens hjemmeside blev drøftet. Der er et ønske om at man kan se billeder og
information om medarbejderne. Annemette og Morten sætter sig sammen og laver en opdatering.
Bestyrelsesforum bliver indkaldt til møde med B&U Udvalget- sandsynligvis om Børn og Unge Politikken.
Karina udsender referat fra sidste møde i bestyrelsesforum.