Fællesbestyrelsesmøde oktober 2020

Referat fra en 29. oktober 2018.
Afbud: Henriette og Pia.

Elevrådet har talt om inde-ordning på den store gang De vil gerne bruge gymnastiksalen, 2 klasser af gangen, 2 dage om ugen.
Eleverne skal blive i deres klasse de øvrige dage. Der er fastlagt faste regler for inde-ordningen, som alle skal overholde. Overholdes de ikke får man udeordning i en uge Elevrådet fortæller klasserne om indordningen. Gårdvagterne skal holde opsyn med at reglerne bliver overholdt. Bestyrelsen bakker op om den gode plan. 

 • Orientering
  Besøgsdagen: Det endte med at der blev fin opbakning, og næsten alle havde besøg. Månelyset viste cirkusforestilling.
  Elly og Dagny har igen været på besøg og bagt kage med børnene.
  Kagen blev solgt i madboden og overskuddet på 268 kr. blev sendt til Børns Vilkår projekt ”Bag for en Sag”.
  Efterårsferien var meget stille- der var få store børn og 6-8 vuggestuebørn. Der blev afviklet en del ferie og afspadsering.
  Der er nu kommet ny gulvbelægning og væggene er blevet malet i SFH-lokalet. Møbler er sat ind, så lokalet er ved at blive taget i brug.
  Der øves til BMGP. Børnene er blevet filmet enkeltvis og forventninger stiger til det store show d.10. november. Der har desværre været familier, der ikke har kunnet købe billetter, da nogle åbenbart ikke har overholdt kvoten på 3 billetter pr. deltager. Vi håber, der bliver udbudt flere til salg fra d. 1. november.
  DUÅ: Der arbejdes med leg og ros, og der skal laves gruppevis udviklingsplaner, som vi får vejledning til i næste uge.
  Kvalitetsrapport: Forældretilfredshedsundersøgelsen er gennemført og institutionerne har indsendt nøgletal. Forvaltningen skal nu bearbejde data, og institutionslederne skal udfylde refleksionsskema. Tidsplanen er skredet, så det vides ikke hvornår den offentliggøres.
  Thomas er i gang med budget for frokostordning 2019 - der mangler lige de sidste tal.
 • Personale
  Vi får pædagogstuderende fra VIA. Mille Servè Thøgersen starter i 3. praktik d. 1. december. Hun skal primært følge Birna i SFH og skole, og hun skal være her ½ år. Birna er på 3 dages vejlederkursus for lige at få genopfrisket vejlederrollen og blive opdateret på uddannelsen.
  Merete er i gang med optrapning af arbejdstid og følger Månelysgruppen.
 • Personale og orientering
  Skolernes motionsdag var i år et sponsorløb. Dette gentages hvert andet år. Overskuddet går til klassekasserne, så alle bidrager til et fælles formål. Det er aftalt at det er max. 20 kr. i sponsorstøtte pr. km.
  Der har været afholdt L-MED dag. Udvalget har været afsted en hel dag, hvor der blev arbejdet med fælles personalemæssige forhold.
  Udvalget består af Anne-Mette, Kirsten, Kasper, Morten og Thomas.
  Der blev bl.a. drøftet AMR`s rolle, rygning og ledelsesorganisering.
  Der afventes tilbud på maling af klasselokaler.
  Det er dagligdag, og der er ro på det meste. Kirsten er stadigvæk på samme timetal. Inge er sygemeldt på fuld tid. Timerne er blevet dækket internt, men der er også kommet vikardækning på. Vigtigt at vikarene er kendt med skolen og arbejdsgangene.

Organisationsplanen blev gennemgået. Der er opbakning fra bestyrelsen til organisationsplanen. Planen tydeliggør ansvar og opgaver i landsbyordningen og kan bruges af nye forældre og medarbejdere. Planen gennemgås i personalegrupperne og skal lægges på hjemmesiden.

Karina har talt med Viggo fra Plexus` bestyrelse. Plexus vil fortsat gerne prioritere madordningen. Plexus vil gerne holde et møde med Morten og en repræsentant fra bestyrelsen. (Karina deltager)
Der er ofte over 50 børn med til spisningen. Alle parter vil gerne fortsætte ordningen.

Torben og Morten har været på besøg hos naboerne. De har følt sig generet af boldafhentning i haverne også udenfor skolens åbningstid. Problemet vil sandsynligvis kunne afhjælpes ved at lave hegnet 1 meter højere. Der arbejdes videre med denne løsning. 

Karina har været til møde om Aula. Gruppen skal hjælpe med implementering.
Det er et fast system der skal bruges på nationalt plan og skal bruges på alle skoler og dagtilbud. Der er ikke ret stor mulighed at sætte eget præg på det. Det er tanken at det skal være fælles hjemmeside og kommunikationsmiddel, der skal erstatte SkoleIntra og BørneIntra. Landsbyordningerne kommer alle med fra august 2019 - både skole- og dagtilbudsdel. Kamilla er kommet med i en arbejdsgruppe om overflytning af gammelt materiale og implementering af det nye.
Der efterlyses opdateret hjemmeside. Det er et vigtigt vindue udadtil. Annemette tilbyder at hjælpe med dette. Vi afventer lige at se om det gamle materiale kan bruges i Aula.

Dokumentet handler om skolelederens forventninger til forældre, elever og personale. Der er meget fokus på trivsel, så der skal også lidt mere med om forventninger til samarbejdet om fagligheden. Evt. kan formålet med folkeskolen også indgå. 

Personalet skal deltage i fælles LBO-internat i marts. Her skal der arbejdes med hvordan hver enkelt landsbyordnings kerneværdier kan kombineres med den nye Børn og Unge politik.
Fællesaftenen skal handle om at forberede dette arbejde og få formuleret kerneværdier for vores landsbyordning. Bestyrelsen vil gerne være med og Morten og Thomas finder dato for en aften i starten af januar

Fra forvaltningen bliver der sendt signaler om, at der skal strammes op om rygepolitikken, så der er røgfrie miljøer på skoler og institutioner. Dette gælder ansatte, børn og gæster. Der er i øjeblikket ingen medarbejdere eller børn der ryger, så den største udfordring er at få gæster til at overholde rygeforbuddet.
Det blev besluttet, at der skal ophænges skilte på strategiske steder med opfordring om at respektere de røgfrie miljøer. Medarbejdere skal ikke bruge krudt på at håndhæve forbuddet.

Bestyrelsernes Fælles Forum. Thomas B. Smidt er orienteret om at Anne Mette er vores repræsentant.