Skole

"Idom-Råsted Skole er en mindre folkeskole forankret i et aktivt lokalsamfund. Vi er en skole med små klasser, hvor der er tid til at udvikle den enkelte elev fagligt og socialt." Kontakt os for en rundvisning og samtale, hvis I ønsker at vide, om Idom-Råsted Skole også skal være jeres foretrukne skolevalg.

Koloni

Kolonien er en årlig forældrebåren begivenhed i efterårsferien. Et samarbejde mellem skole og forældre så eleverne kan komme på koloni

Skolens målsætning

Målet for Idom-Råsted Skoles virksomhed samt hvilke forudsætninger der er for at nå skolens målsætning