Skole

"Idom-Råsted Skole er en mindre folkeskole forankret i et aktivt lokalsamfund. Vi er en skole med små klasser, hvor der er tid til at udvikle den enkelte elev fagligt og socialt." Kontakt os for en rundvisning og samtale, hvis I ønsker at vide, om Idom-Råsted Skole også skal være jeres foretrukne skolevalg.

Digital dannelse

Vores målsætning er, at det digitale skal gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, læring og fællesskaber. Vi skelner i dagligdagen mellem digital dannelse og digital uddannelse

Forældresamarbejdet

Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre – derfor har vi beskrevet nogle af de områder, hvor vi kan have forventninger til hinanden i forhold til forældresamarbejdet

Koloni

Kolonien er en årlig forældrebåren begivenhed i efterårsferien. Et samarbejde mellem skole og forældre så eleverne kan komme på koloni

Lejrtur

Vi vægter lejrskoleturene højt og arbejder for, at dit barn kan komme afsted flere gange i løbet af skoletiden. Læs om "Idom-modellen" for lejrskole

Lektier

På Idom-Råsted Skole har vi konstant fokus på faglighed og det at dygtiggøre den enkelte elev. Vi har derfor også tydelige rammer omkring lektielæsning

Mobiltelefoner

Dit barn er velkommen til at medbringe en mobiltelefon på skolen. Vi har derfor udarbejdet retningslinjer for mobiler i skoletiden

Skofri skole

Idom-Råsted Skole og Børnehus fungerer som en ”skofri” skole

Skolens målsætning

Målet for Idom-Råsted Skoles virksomhed samt hvilke forudsætninger der er for at nå skolens målsætning

Trivsel og antimobbepolitik

Formålet er at give skolen et handleberedskab i forhold til at forebygge og gribe ind over for mobning på baggrund af trivsel og antimobbestrategien

UUV

Den understøttende undervisning skal være med til at sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Læs mere om den understøttende undervisning