Fællesbestyrelsesmøde marts 2019

Referat fra en 27. marts 2019.
Afbud: Anne Mette Andersen og Rasmus Christensen

Inge er blevet ny kontakt til elevrådet i stedet for AT. Elevrådet har hjulpet til med fastelavnsfesten i Plexus. Elevrådet tog et stort ansvar og dagen forløb rigtigt fint.
Elevrådet vil gerne have Ostebanen tegnet op igen. Dette kan gøres med forældrehjælp, sammen med andre ting, der kan mærkes op på asfalten i skolegården.

 • Orientering
  Månelys: Bevægelse hver mandag. Børnene sættes sammen i nye grupper for at styrke relationer. Der arbejdes med sociale kompetencer for at gøre gruppen klar til skolestart.
  Stjerneskud. Der arbejdes med forskelle dreng/pige, barn/voksen.
  Herudover laves der påskeaktiviteter.
  Solstrålerne. Der er kommet en udmeldelse fra en pige fra Letland. Der kommer 3 nye børn til gruppen fra 1. april. De arbejder med grønne spirer sammen med vuggestuen, hvor de bl.a. har plantet bønner og kigger på hvordan de vokser. De forsøger at give forløbet lidt sciencedimension.
  Vuggestuen. 2 børn sendes i bhv. Der kommer 2 nye hvoraf den ene er fra Ukraine. Der er nu 4 børn i vuggestuen, der er 2-sprogede.
 • Personale
  Sofie Biede er startet i jobprøvning. Hun er uddannet pædagog og har været sygemeldt i en længere periode. (Arbejdsrelateret) Hun starter med at arbejde 2x3 timer om ugen i Månelysgruppen.
  Der efterlyses information om når der er vikarer i huset. Dette skrives på white board tavlen i garderoben Hanne F og Thomas er startet på et kursusforløb om den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har været på kick-off dag som start på forløbet og skal afsted 3 dage i løbet af foråret, hvor vi skal lære en masse om udvikling af praksis. Der skal laves opgaver imellem kursusdagene, hvor vi skal afprøve ting i praksis. Hanne skal yderligere igennem et diplom modul i løbet af efteråret.
  DUÅ kurserne nærmer sig sin afslutning. Vi mangler en gang vejledning (torsdag) og har sidste kursusdage i starten af maj.
  Hjernen og Hjertet. Hanne, Mette, Thomas og Anne Mette har været på temadage om det seneste nye: Sprogtrappen for 0-2 årige, brug af data som grundlag for udvikling af praksis, overgang fra dagtilbud til skole og forældreportalen som kommer i brug i starten af april. Forældre får her adgang til sprogvurderinger, dialogvurdering og overgangsvurdering og vil også her blive bedt om samtykkeerklæring ved overgang til skolen.
  Der bliver en kobling mellem dette modul og Aula.
 • Personale.
  Der er status quo omkring Kirstens situation. Vi håber hun får gavn af behandlingerne hun går til. Inge er på vej tilbage og optrapper timetallet.
 • Orientering
  Til morgensamlingerne er emnet for tiden noget med Sigurd Barrett der handler om omverdensforståelse 9-10 maj er der pædagogiske dage. Der er lavet program for børnene begge dage til Staby Efterskole og Tinkerdal naturskole. Der skal bruges 7-8 forældre til at tage.
  Personalet skal på dagene begynde at kigge ind i det kommende skoleår.
  Der har været meget negativt skriveri om skolevæsenet i dagspressen.
  Der har været mange positive tilbagemeldinger om statusskrivelsen om situationen på Idom-Råsted Skole og Børnehus, hvor vi kunne melde ud at der ikke skulle opsiges personale.
  Aula. Ny kommunikationsplatform. Nogle har været på kursus og vi er ved ar sætte det op så det er klart til august. Det virker meget brugervenligt.
 • Årsresultat 2018 - Budget 2019 set fra et politisk og forvaltningsmæssigt perspektiv - tilbagemelding fra fælles møde med bestyrelser og politikere. Karina og MM Karina og Morten har været til møde med bestyrelsesrepræsentanter for Holstebro Kommunes skoler, skoleforvaltningen og politikere fra Børn- og Familieudvalget. Mødet var noget tumultarisk og der var en hed debat.
  Der var enighed om at der generelt er for få penge på børn- og ungeområdet.

Der var 170 personer fra kommunens landsbyordninger med til internat på
Fjordgården i Ringkøbing.
Carsten Thygesen var procesguide i løbet af de 1½ dag vi var afsted. Det gjorde han rigtigt godt. Skolechef og dagtilbudschef var også med den første time og gav en god intro. Der er en forventning fra deres side om at landsbyordningerne kan tilføre hele børn og unge området noget i forhold til Børn og Unge Politiken. Der blev arbejdet med Hvad Laver Landsbyordningen (Kerneværdierne)hvor der bl.a. blev hentet inspiration fra de andre landsbyordninger. Der var en rigtig hyggelig aften, der gjorde meget ved det sociale også på tværs af landsbyordningerne. Der blev på dag 2 arbejdet med børn og unge politikken set i forhold til kerneværdierne. Der var masser af energi og gejst undervejs. Målet var at hver enkelt fik noget med hjem, den enkelte landsbyordning fik noget med og at fællesskabet omkring de 8 landsbyordninger blev styrket. Alt tyder på at vi nåede rigtigt langt på alle 3 områder.

Der er lavet aftale med DUÅ-vejlederne om at de kommer og fortæller om DUÅ i ca. 3 kvarter. Herudover vil der blive lavet filmklip fra hverdagen som personalet fortæller om. Der skal vælges 1 repræsentant fra dagtilbud og 2 suppleanter til bestyrelsen. Karina vil gerne fortælle noget om bestyrelsens arbejde.
Mødet er rammesat til d. 14. maj kl. 19-21.

Personalet har drøftet brugen af cykelhjelme. Det er fint med ny praksis hvor SFH-børn skal bruge hjelme når de kører på rulleskøjter. Det blev samtidig besluttet at børnehavebørn ikke må køre på rulleskøjter.
Der er større udfordringer omkring hjelme ved løbehjulskørsel. Risikoen for hovedskader vurderes som meget lav og skal ses i forhold til risikoen for kvælningsskader hvis børnene ikke får hjelmen af når de leger efter kørsel.
En ny praksis hvor alle skal have hjelme på, vil begrænse børnehavebørnene løbehjulskørsel, da det kræver voksenhjælp at få hjelmene af og på og justeret, så de passer. SFH børnene vil i større grad selv kunne klare dette.
Det besluttes at lave en forsøgsordning i 1 måned hvor alle børn skal bruge hjelme, når de kører på rulleskøjter og løbehjul. Børnene skal have deres egne hjelme med hjemmefra og forældrene opfordres til at lære deres børn hvordan de selv kan tage hjelmen af og på.

Der har været møde i repræsentantskabet om den stramme økonomi i Plexus.
Det er blevet besluttet at Solkærs bygninger sælges til kommunen. Det blev endvidere besluttet at nedlægge repræsentantskabet og lave en bestyrelse i stedet. Dette skal konfirmeres på endnu et medlemsmøde. Der er faste pladser i bestyrelsen til borgerforeningen og idrætsforeningen.

Kagespisning fredag. Forældrene opfordres til at bage.

Valgfag bliver fremover 2 årligt og skal afsluttes med eksamen i 8. klasse. Der er blevet lavet en fælleskommunal ordning med områdesamarbejde. Der bliver et tæt samarbejde med Sønderland hvor der bliver udbudt 4 fag. Børnene bliver introduceret til fagene i uge 41 hvorefter de skal vælge fag.