Om os

Idom-Råsted Skole og Solkær Børnehus er en landsbyordning hvor der er fælles ledelse og bestyrelse. 

Principper

Principper

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Trivsel og antimobbepolitik

Formålet er at give skolen et handleberedskab i forhold til at forebygge og gribe ind over for mobning på baggrund af trivsel og antimobbestrategien