Undervisningsmiljøvurdering

Idom-Råsted Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Vi spørger eleverne

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal skolen sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Det psykiske undervisningsmiljø på skolen er kortlagt via Den Nationale Trivselsmåling, og det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø er kortlagt via spørgeskemaundersøgelsen ”Undervisningsmiljøvurderingen”. Begge undersøgelser har eleverne besvaret i januar-marts 2023.

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater (Hvordan gjorde vi, og hvem deltog i vurderingen?).

Elevrådet, AKT-lærer, AMR, TR, medarbejderrepræsentant har gennemgået datamaterialet i fællesskab. Gruppen har efterfølgende udvalgt forskellige resultaterne.

 • Den nationale trivselsmåling viser en generel trivsel på 95%. Gennemsnittet i Holstebro ligger på 89%
 • Alle i 0.-3. kl. er glade for deres klasse og for skolen
 • I 4.-7. kl. er 95% glade for deres klasse og 85% er glade for deres skole
 • Alle i 0.-3. kl. er glade for deres lærere
 • Skolen og udeområderne er flotte
 • 92,5% synes godt om møblerne på skolen
 • Eleverne føler en noget højere støtte og inspiration i den nationale trivselsmåling end gennemsnittet i Holstebro (17,8% point)
 • Drengene har en generel lavere trivsel end pigerne
 • 30% af 4.-7. kl. føler sjælden at de har medbestemmelse.
 • Uro på fællesområderne i timerne

Skolelederen, AKT-lærer, AMR, TR, medarbejderrepræsentant gennemgik undersøgelsens resultater og udvalgte indsatsområder. Skolens pædagogiske personale og bestyrelse har drøftet indsatsområderne.

 • En samlet trivselsplan for alle årgange
 • Videreudvikling af PALS på baggrund af vores nye forventningstavler
 • Udarbejdelse af udviklingsplaner ved trivselsudfordringer
 • Udvikling af det grønne område i samarbejde med elevråd og fællesbestyrelsen
 • Personalet har fokus på at skabe bedre deltagelsesmuligheder i undervisningen for drenge
 • Personalet har fokus på at italesætte hvor eleverne har medbestemmelse
 • 1. maj 2024