Fællesbestyrelsesmøde november 2020

Referat fra en 26. november 2018.

Forslag: Nye toiletsæder på pigetoilettet.
Inde-ordningen giver lidt problemer i gymnastiksalen, da reglerne ikke bliver overholdt af alle.
Ønske om julefrokost for hele skolen i Plexus. Morten har allerede bestilt. 

 • Orientering
  Vuggestue og Solstråler har tema om kroppen. De laver bl.a. bevægelseslege. Solstrålerne: Der bliver arbejdet med at børnene får en god oplevelse af at blive afleveret i vuggestuen om morgenen. Børnene får solbrikker og det er aftalt at holde en diskofest når belønningskrukken er fuld. Stjerneskud: Der kommer 2 nye børn til gruppen. De arbejder med at tage godt imod nye. Månelys: Arbejder med at lytte til og efterleve beskeder. Herudover tal og vente på tur. Alle har gang i julegavefremstilling Det store BMGP-brag blev afviklet 10. november. Det var et kæmpe arrangement og en stor oplevelse for alle parter. Flot at børnene stiller sig op og synger foran så stort et publikum i Gråkjær Arena. Stor ros til Birna og Kirsten for kæmpe engagement i forløbet og stor tak til forældrene der bakkede godt op om det praktiske. Der er ved at blive arrangeret en julegave-indkøbstur med alle SFH-børnene. I samråd med børnene er det besluttet at anskaffe scenekasser til SFH-rummet. Gang og garderobe er nu blevet malet. Julerierne er så småt begyndt i Solkær - vi afholder vores julestue på torsdag og nisserne skal med rundt til børnene fra d. 3. december. Normering for 2019: Vuggestue 12 børn (0) Børnehave 31 børn (+3) Førskole 14 (+5) SFH1 29 børn (+1) SFH2 7 børn (+2)
 • Personale
  Personalet er i gang med 3. workshop i DUÅ, der denne gang handler om belønning. Vi skal se på hvordan vi kan kombinere dette belønningssystem, der er mere individorienteret med PALS og solbrikker, der er mere gruppeorienteret. Sabina går fra på barsel d. 29. december. Hun har lidt restferie, som skal afvikles forinden så hun stopper medio december. Fra starten af det nye år overtager Hanne V. Solstrålerne og Merete bliver ansvarlig for Månelyset. Camillas ansættelse med løntilskud ophører 21. december. Vi regner med at bruge hende i det nye år bl.a. som hjælp i Månelyset. Mille Servè Thøgersen har været på besøg og starter i ½ års praktik som pædagogstuderende d. 3. december.
 • Personale
 • Orientering
  De yngste klasser har været i Lego-house på heldagstur. Det var en rigtig god tur med stort læringsindhold for børnene.
  Klase 12 arbejder med Ole Lund Kirkegaard og laver nogle stop motion scener, der skal vises til morgensang. Luciaoptoget bliver i år med 0. klasse sammen med pigerne fra klasse 12.
  O. klasse er pennevenner med 0. klasse i Borbjerg og har skrevet og sendt breve til dem.
  Der bliver afholdt forældresamtaler i denne periode.
  Jule-klippedag bliver en fællesdag i læringscenteret og julefilm i tilstødende lokale. Afholdes fredag.
  Julefrokost afholdes sidste skoledag, samme dag er der kirkebesøg.
  Cirkusforestilling torsdag. 5. december hvor skolens cirkushold skal vise 2 forestillinger for børnehave og skolebørn.
  Juletur til Bundsbæk Mølle for de yngste og til Aros og Den Gamle By i Aarhus for de ældste d. 11. december.
  Bestyrelseskursus d. 21. januar.
  Inge og Kirsten er fortsat på nedsat tid. Morten viste fraværsstatistik for de seneste 2 år. Den viser en betydelig stigning det det seneste år.
  Dette er der mange fornuftige forklaringer på. Seneste mini-MUS med lærerne viser at der stadigvæk er stor arbejdsglæde.
  Budgetopfølgning viser at LBO ved årets udgang samlet set ender tæt på 0. Der er dog stadigvæk lidt usikkerhed pga. refusions puljer og sygedagpenge.
  Leg på streg ligger og venter på at blive tegnet op. Det forventes at skulle bruges til foråret og skal tegnes op ved forældrehjælp.
  Der er et ønske om nyt design til PALS-kort.
  Der er blevet malet 2 klasselokaler.

Det foreslås at lave opslag og plakater til opslagstavlerne, så det bliver visuelt for forældrene hvad der er gode ting til madpakken. En ny forældrefolder med mere ”spræl” vil virke mere inspirerende. Personalet kan lave smagsworkshops/Sapera-workshop for børnene for at give dem lyst til at smage på nye madvarer. 

Det besluttes at Henriette og Annemette tager problematikken med i Fælles Forum med forslag om at rette henvendelse til direktøren for Børne og familieafdelingen 

Der er 33 forældre, der har svaret og det giver en flot svarprocent på 77%.
Sidste gang var der 14 forældre, der svarede.
Der er generelt stor tilfredshed med Solkær Børnehave og Vuggestue. Størst tilfredshed er der med aktiviteterne i dagligdagen, personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade og åbningstiderne. Rapporten viser at de største udfordringer ligger i de udendørs faciliteter, udskiftning i personalegruppen og den tid personalet har til børnene.
Bestyrelsen har en bekymring for personalets trivsel i Solkær. Der opfordres til at gå til ledelsen hvis der er problemer.

(dato i januar – medbring kalender)
Onsdag d. 16. januar kl. 17-20 

Der er budgetlagt penge til legeplads på skolen. Morten har haft møde og fået tilbud fra Aktiv Leg APS (legepladsfirma). Både børn og personale synes godt om det fremsendte forslag. Bestyrelsen bakker op om forslaget. Morten sætter gang i bestillingen hurtigst muligt.
Vi skal selv forestå nedrivningen af den gamle legeplads. Morten melder ud til bestyrelsen når nedrivningen skal gå i gang.

I forbindelse med implementering af Aula vil vi gerne invitere til en snak med forældrene om deres fremadrettede brug af og kommunikation i det nye Aula – det er det, som vi også kalder ”anvendelsesstrategi”.
Vi vil derfor bede jer formidle til jeres bestyrelser om en workshop den 10. januar 2019 kl. 14.00-17.00. Der er plads til 2 forældrerepræsentanter fra hver bestyrelse.
De må gerne sætte et kryds i kalenderen og så vil der i løbet af december komme mere information ud om arrangementet, herunder også tilmelding. 

Solkærs legeplads. Udviklingsområde i 2019. Vi kan ansøge om vindmøllepenge og afsætte midler på det nye budget.
Karina har overtaget Torbens plads i Plexus` repræsentantskab
På næste møde skal vi beslutte datoer for bestyrelsesmøder i det kommende ½ år.