Fællesbestyrelsesmøde december 2018

Referat fra en 17. december 2018.
Afbud: Rasmus

 • Orientering
  Det er en hyggelig tid, og der bliver lavet masser af juleaktiviteter med børn og voksne.
 • Personale
  Sabina er gået fra på barsel lidt før tid pga. graviditetsgener. Camilla og Simone har overtaget Solstrålerne i december. Hanne V. overtager gruppen fra januar og flytter i afdelingen for de yngste børn. Samtidig bliver Merete kontaktpædagog for Månelyset og får hjælp af Camilla. Mille er startet som pædagogstuderende i SFH og Skole. Hun er på teoriindkald denne uge. Tema for praktikken er tværfagligt samarbejde. 
 • Indskolingen har været på tur til Bundsbæk Mølle og de store var på tur tili Aarhus. Det var nogle gode ture som blev nydt af børn og voksne.
  Klippedag var en fin dag hvor masser af forældre og bedsteforældre var med og hjalp godt til..
  Der er status quo på personaledelen. Inge starter så småt efter jul.
  Der er kirkebesøg på torsdag og julefrokost efterfølgende.
  Der bliver rengøringsdag 1. skoledag efter nytår.
  6. klasse skal 2 dage på Odin Teatret i januar og lave skuespil på engelsk.
  Der laves PALS hver dag med børnene. Der laves PALS-julekort til personalet fra kollegerne. 3 kort kan veksles til en gave på Mortens kontor!
 • Ny tilrettet tildelingsmodel.
  Der er politisk besluttet en ny tildelingsmodel, der tilgodeser skoler med store klassekvotienter. Dette betyder at der trækkes ca. 2000 kr./år fra hver elev på Idom-Råsted Skole- i alt ca. 200.000 kr. Samtidig falder tilskuddet til elever med særlige behov, hvor Idom-Råsted Skole i 2018 fik ca. ca. 300.000 kr. SFH tilskuddet er blevet reguleret, så det er på niveau med sammenlignelige kommuner. Dette betyder at der bliver overflyttet ca. 100.000 fra SFH til skolen.
  Skolechefen er orienteret om konsekvenserne for de mindste LBO`er i kommunen og er blevet bedt om at overveje løsninger. Han har til gengæld bedt om at vi indsender cases til belysning af problematikken…
  Budget tallene for Solkær er modtaget. Ved sammenligning med budgettet for 2018 modtages stort set samme tilskud til pasning af 6 børnehavebørn og 3 SFH-børn mere i 2019. (Se bilag) Herudover modtager Solkær ikke længere tilskud til at løse støtteopgaver, men har stadigvæk lønudgift til støttepædagogen, der nu arbejder som almindelig pædagog. Der er ”fundet” 10 mio på centrale konti, som er fordelt ud på skolerne. Dette har givet Idom-Råsted Skole 96.000 i tillægsbevilling i indeværende år.
 • Strategi – Hvordan vil bestyrelsen griber de nye informationer an?
  Bestyrelsen vil opfordre til at der arbejdes sammen med forvaltningen om at finde brugbare løsninger. Der er betænkeligheder ved at lave stort underskud ved årets udgang. Dette skal indhentes det efterfølgende år og samtidig kan det sende signal om at vi er for små til at overleve. I budgetlægningen bør varme hænder have 1. prioritet-det er bedre at spare på andre konti.
  Vi afventer til vi har de endelige tal.
 • Arbejdsgangen indtil nu.
 • Status pt
  Den gamle legeplads er fjernet med hjælp fra Michael, forældre og store elever. Byggetilladelsen er kommet og byggeriet af den nye legeplads er påbegyndt. Hoppepuden er ved at være klar og det forventes at resten står færdig inden nytår. Børnene må først bruge den efter nytår når det hele er færdigt. (Skrives ud til alle).
 • ”åbning”?
  Der laves en åbningsfejring med børnene d. 3. januar (Rengøringsdagen)

Udskydes til næste møde.

16/1 er der fællesmøde med personalet om kerneværdier.
Morten sender datoer ud for kommende møder.

Tak for indsatsen i 2018.
Morten har bestilt rygeforbudsskilte.